Prekės ir paslaugos

Arrat-0,8kg

Arrat 0,8kg

Produkto aprašymas

Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir kukurūzuose.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.
Normos ir augalai:
Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, kukurūzai (purškiama tik pavasarį)
Norma: 0,2 kg/ha
Vasariniai kviečiai, miežiai
Norma: 0,15 kg/ha
Poveikis usnims
Arrat veiksmingas tik nuo tų usnių, kurios purškimo metu yra pilnai išdygusios. Jei usnys žieminiuose javuose išdygsta vėliau, rekomenduojama jas nupurkšti su MCPA.
Poveikis balandoms
Arrat veiksmingas nuo balandų tik tuomet, kai naudojamas su paviršiaus lipniąja medžiaga. Tai ypač aktualu, kai sausa.