Prekės ir paslaugos

  
Bros-kurmiu-sunu-ir-kaciu-atbaidymui-525×600

Bros Kurmių, šunų ir kačių atbaidymui

Prekyboje turime.

Produkto aprašymas

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Svoris su pakuote: 0.420 Kg

Aprašymas:

Repelentas, skirtas naudoti ne ant žmogaus odos. Kurmiams, šunims ir katėms atbaidyti žaidimų aikštelėse, takuose, poilsio, sporto, krantinių ir kt. Teritorijose, išskyrus augalų auginimo vietose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Naudojimo sritis: Bros kurmių, šunų ir kačių baidyklė puikiai apsaugo sodus ir vaikų žaidimų aikšteles. Leidžia apsisaugoti nuo pavojingų kurmių paliekamų kauburių keliuose, alėjose, takuose ir pan. bei apsaugo vaikų žaidimų vietas nuo kačių ir šunų išmatų. Kvapas puikiai baido gyvūnus, tačiau netrukdo žmonėms.

Naudojimas: Kurmiai – atverti dalį kurmio tunelio ir įpilti į vidų keletą valgomų šaukštų priemonės (5 šaukštai – tai maždaug 20 g). Tuomet sandariai uždengti angą taip, kad kvapas netrukdomai sklistų tunelio viduje. Taip pat priemone galima pabarstyti visą plotą, pradedant nu jo centro ir kas keletą dienų didinant apibarstytą plotą (2 šaukštai 1m2 ). Šunys ir katės – norimam plotui apsaugoti, 1m2  plote išbarstyti apie 2 šaukštus priemonės. Vietose, kurios gali būti labiau teršiamos gyvūnų, galima išberti didesnį priemonės kiekį. Esant palankioms oro sąlygoms (nedidelis kritulių kiekis), priemonė yra veiksminga apie 2 mėnesius.

Atsargumo priemonės: R52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus; S2 Saugoti nuo vaikų; S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis; S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Pirmoji pagalba: kontaktas su oda: nuplauti odą šiltu vandeniu ir muilu. Kontaktas su akimis: nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu ir susisiekti su okulistu.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Priemonę laikyti sausoje vietoje, sausoje ir sandariai uždarytoje pakuotėje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Barstant preparatą mūvėti gumines pirštines. Po naudojimo nusiplauti rankas. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (85) 236 2052, mob. 8 687 53 378. Veiklioji medžiaga undekan-2-onas, CAS Nr. 112-12-9, EB Nr. 203-937-5, 1,67 %.